Monday, December 4, 2017

Δικαιολογητικά για καταβολή δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ


Χρειάστηκε αυτές τις μέρες να επισκεφτώ τον ΕΟΠΠΥ στην Αχαρνών 96 για να καταθέσω τα χαρτιά μου για ένα επίδομα γυαλιών. Δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά κάποια ενημέρωση για το ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για διάφορες παροχές και πολύς κόσμος περίμενε άδικα στην ουρά. Έτσι, αφού τέλειωσα, μίλησα με ένα υπάλληλο που έκανε διάλειμμα και έβγαλα μερικές φωτογραφίες από τα ενημερωτικά που υπήρχαν στους πίνακες ανακοινώσεων μιας και πιστεύω πως θα βοηθήσουν όσους θέλουν να πάνε προετοιμασμένοι.

Σημείωση: τα παρακάτω δικαιολογητικά μπορεί να αλλάξουν. Για διευκρινήσεις επικοινωνίστε με τα αρμόδια γραφεία του ΕΟΠΠΥ καθώς δεν μπορώ να γνωρίζω τις διάφορες εγκυκλίους κλπ.

Για όλες τις παρακάτω δαπάνες, απαραίτητα να έχετε:
1) ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αμέσα & μελών)
2) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (GR & 25 νούμερα - φωτοτυπία)
3) Για επαναλαμβανόμενες θεραπείες (πχ λογοθεραπεία) κατατίθεται φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης και τον τελευταίο μήνα χρήσης θα κατατίθεται πάντα η πρωτότυπηΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ
1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ)
4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ
5) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
6) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
7) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)

(καλού-κακού να έχετε και τα γυαλιά σας μαζί....μπορεί να τα ζητήσουν)ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κλπ)

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
4) ΠΤΥΧΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΥΠΕΥΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κατατείθενται εφ'άπαξ)
5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίδεται από την υπηρεσία, το τι θα γράψετε εξαρτάται από την αγωγή)
6) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
7) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
8) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)ΣΥΣΚΕΥΗ C-PAP, Bi-PAP
1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
4) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ C-PAP ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ
5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίδεται από την υπηρεσία, το τι θα γράψετε εξαρτάται από την αγωγή)
6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
* ΣΗΜΑΝΣΗ CE
* SERIAL NUMBER (ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
* ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
7) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
9) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
(ακουστικό βαρηκοΐας, πέλματα, περούκα, στηθόδεσμο, τεχνητό μαστό, κηδεμόνας κλπ)

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (περί μη αγοράς του είδους κατά την τελευταία διετία ή τετραετία ανάλογα του είδους)
5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
* ΣΗΜΑΝΣΗ CE
* SERIAL NUMBER (ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)
* ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
* ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
6) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ
7) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
9) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
(Αποζημειώνονται μόνο 8 νύχτες)

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΕΞΗΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
5) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
6) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
7) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)ΟΞΥΓΟΝΟ
1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Έκανα χρήση οξυγόνου από ......... έως ......)
5) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
6) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
7) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)

Σημείωση: πρέπει να παρέλθει ο μήνας χρήσης οξυγόνου που γράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, για να γίνει η κατάθεση των δικαιολογητικών).
Καταθέτουμε φωτοτυπία της γνωμάτευσης, αλλά τον τελευταίο μήνα χρήσης θα κατατίθεται πάντα η πρωτότυπηΕΙΔΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (θα αναφέρεται η ισχύς της, θα υπάρχει πρωτόκολλο και σφραγίδα διοικιτικου δ/ντη)
2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΤΡΟ
3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ (σε περίπτωση δίμηνης γνωμάτευσης μια αγορά θα απέχει ένα μήνα ακριβώς από την επόμενη)
4) ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
6) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
7) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ & ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ
(Αποζημειώνονται έως 13 μετακινήσεις το μήνα)

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
2) ΥΠΟΓΡΑΦΗ Δ/ΝΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
3) ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (καλύτερα φωτοτυπία του βιβλιαρίου που έχει το ΙΒΑΝ)
4) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΙΑΣ (αν η παροχή είναι για προστατευόμενο μέλος να έχετε και τα δυο βιβλιάρια)
5) ΑΙΤΗΣΗ (έχουν εκεί άλλα μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ)


2 comments:

Anonymous said...

Σ ευχαριστώ πολυ!! Βοήθησες πολύ κοσμο υποθετω! Μας εβγαλες απο τον κοπο της γραφειοκρατιας

Anonymous said...

Μπράβο!Πόλυ χρήσιμο το άρθρο σου!